Felhívás

Felhívás

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói

Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba

történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  1. április 8. – 9. (hétfő, kedd)

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermekszemélyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerületének igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

                                                                                                                        Tankerületi igazgató

 

2013.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

 

Település:

1.    NÁVAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

Földeák község közigazgatási területe

 

Óföldeák község közigazgatási területe

Felvételi körzet

A Návay Lajos Általános Iskola felvételi körzete

 

 

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA
TELEPÜLÉS OM INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS
Földeák 029695 Földeáki Návay Lajos

Általános Iskola

6922 Földeák,

Zárda u. 18-20.

Település közigazgatási területe
Óföldeák 029695 Földeáki Návay Lajos

Általános Iskola

6922 Földeák,

Zárda u. 18-20.

Település közigazgatási területe

 

Földeák, 2013. március 8.

 

Tóth Imre sk.

igazgató