Földeáki Návay Lajos Általános Iskola tájékoztatója a 2017/2018-as tanévre történő beiratkozással kapcsolatosan

A beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 között

201. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 között

A beiratkozás helye:

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola titkársága – 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 (ennek hiányában NYILATKOZAT a gyermeke életvitelszerű lakcíméről 2. számú melléklet)

3. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:

 – óvodai szakvélemény – (óvodától megkapjuk)

– járási szakértői bizottság szakértői véleménye

– sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

4. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan. Ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók (3. számú melléklet).

 

Kérjük a Szülőket, hogy a felügyeleti jog gyakorlásáról című nyomtatványt kitöltve és aláírva hozzák magukkal a beiratkozáskor. Ennek hiányában nem tudjuk beírni a gyermeket az iskolába. Ha csak egy szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, kérjük, hogy az ezt igazoló dokumentum fénymásolatát is csatolják.

5. Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tenni a szülőknek.

Hit – és erkölcstan oktatás

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola minden feladatellátási helyén a hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházak adatai

 

Magyar Katolikus Egyház – Szent László Király Plébánia

Képviselő:            Olasz Attila Benjamin

6922 Földeák, Béke u. 1.

 

Magyarországi Református Egyház – Földeáki Református Egyházközösség

Képviselő:            Kotormán István

6900 Makó, Szikszai u. 2.

 

Hetednapi Adventista Egyház

Képviselő:            Ócsai Tamás

 2119 Pécel, Ráday u. 12

Helyi képviselő:   Kovácsné Bokor Sarolta

 

Földeák, 2017. március 24.

Tóth Imre sk.

intézményvezető

Internetes konzultáció

Tisztelt Szülők!
A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok
szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar
állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére
a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi
oldalon:
https://konzultacio.kormany.hu/
Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban.
Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola felvételi körzete

 

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA

Település

OM azonosító Intézmény neve Intézmény címe

Megjegyzés

Földeák

029695 Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

Település közigazgatási területe

Óföldeák 029695 Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

Település közigazgatási területe

 

Földeák, 2017. március 07.

Tóth Imre sk.

intézményvezető

Iskolai Mozaik

Farsang

Ebben az évben február 16-án volt az alsó tagozat farsangi mulatsága. Az előző évekhez hasonlóan, most is a negyedik osztályosok szervezték meg ezt a délutánt. Ebből adódóan az ő produkciójukkal kezdődött a karnevál, melynek címe: A népek farsangja volt. A műsort összeállították és betanították Kádár-Tóth Enikő, Mihalik Zita, Vas Erika és Hajdúné Siket Márta tanítók.

Ezután a többi osztály tanulói mutatták be ötletes jelmezeiket. Volt közöttük: dominó, csiga, méhecske, pingvin, István király, vadász, kalóz, zsoké, indián, gésa, az iskola rabja  …stb.    A felvonulás végeztével minden gyermek egy-egy tábla csokoládét kapott jutalmul.

A diákok nagy izgalommal várták a nap következő eseményét, a tombolák kiosztását. Eközben a büfében meg lehetett vásárolni a szülők által készített szendvicseket, süteményeket, teát és üdítőket. Egy kis pihenő után a Tátika szórakoztató, táncos produkcióit tekinthettük meg, melyet a harmadik és negyedik osztályosok adtak elő. Majd a gyermekek kedvük szerint táncolhattak a színpadon. Ezzel a programmal zárult az alsósok farsangi délutánja. A zenék lejátszását köszönjük Vass Istvánnak.

Másnap, február 17-én a felső tagozatosok töltötték meg élettel a Művelődési Házat. Hagyományainkhoz híven, most is minden osztály egy jelmezes, táncos előadással készült. A tanulók már hetekkel a farsang előtt, lázasan gyakoroltak tanáraikkal együtt. Éppen ezért a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mire eredményt tudott hirdetni a sok színvonalas és ötletes produkció között. A zsűri tagjai: Szabó Ágnes, Kádár-Tóth Enikő, Vas Erika, Babut Erika, Polyákné Kelemen Júlia és Siket Tamás voltak.

Az eredmények a következőképpen alakultak:

5-6. évfolyam

I.             hely Gésák és ninják 6. b
II.            hely Majomparádé 5. b
III.           hely Zootropolis lakói 5. a
IV.           hely Pálcika táncika 6. a

 

7-8. évfolyam

I.             hely Indiai táncosok 7. a
II.            hely The Fox  (Rókák) 8. o.
III.           hely Éjszaka a babaházban 7. b

A helyezetteket tortával jutalmazta a zsűri.

Az eredményhirdetés után a szünetben szendvicseket, süteményeket és üdítőt vásárolhattak a diákok. Majd elérkezett a várva várt tombolahúzás. A szerencsés nyertesek értékes ajándékokat vihettek haza. A fődíj torta és ajándékkosár volt.

A délután diszkóval ért véget. A jó hangulatról Méreg Attila gondoskodott. Köszönjük a munkáját.

Köszönjük iskolánk Diákönkormányzatának és vezetőjének, Tóthné Csáki Erzsébet tanárnőnek a farsang megszervezését. Köszönet illeti iskolánk pedagógusait, akik betanították a színvonalas produkciókat, valamint tombolatárgyakat ajánlottak fel. Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az épület helyiségeit. Továbbá köszönjük a szülőknek az áldozatos munkáját és segítségét. A szendvicsekhez nyújtott alapanyagokat, a süteményeket, a szendvicsek elkészítését és árulását és a tombola felajánlásaikat. Nélkülük nem jöhetett volna létre iskolánk farsangi mulatsága.

Továbbtanulás

Ebben a tanévben 26 nyolcadik osztályos diák jár iskolánkba. Felvételi jelentkezési lapjukat, iskolánk vezetősége február 15-ig továbbította különböző középiskolákba és gimnáziumokba.

Pályázat

A hódmezővásárhelyi Német László Gimnázium vezetésével részt veszünk a „Gyulai József Természettudományos Műhely” pályázatmegvalósításában. Ebben a tanévben is tovább folytatódik a projekt. Február 15-én második alkalommal vettek részt nyolcadikosaink, és néhány hetedik osztályos diákunk a gimnáziumban, fizika és biológia tantárgyakból labor órákon.

Halhatatlanok klubja

Február 20-án délelőtt 10 órakor a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete második alkalommal tartott előadást a Művelődési Házban. Vendégünk Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó volt. Iskolánk diákjai, tanárai és az érdeklődők nagyon tanulságos beszélgetésnek lehettek tanúi. Megtudhattuk, hogy a birkózó hogyan szerezte meg élete első aranyérmét. Elmesélte, hogy milyen hosszadalmas és fáradságos munka vezetett ahhoz, hogy egy ember felállhasson a dobogóra az olimpián. Többek között meghallgathattuk azt is, hogyan lett Hegedűs Csabából doktor. Köszönjük Molnár Jánosnak, hogy megszervezte ezt a feledhetetlen találkozást.

ISKOLAI MOZAIK

Divatbemutató

 1. november 12-én 17 órai kezdettel a Mobil- Földeáki Fiatalok Egyesülete Divatbemutatót szervezett a helyi lakosok fellépésével. Iskolánk több tanulója és pedagógusa is részt vett a rendezvényen, ahol szebbnél-szebb ruhákban mutatták meg magukat. Ügyességükért és bátorságukért dicséret illeti a következő tanulókat:
 2. Almási Kamilla (2.o.) 2. Vass Levente (4.o.) 3. Kovács Laura Fanni (5.o.)
 3. Almási Máté (5.o.) 5. Horváth Eszter (7.o.) 6. Kosztolányi Emese Noémi (7.o.)
 4. Vízhányó Dorka (7.o.)

Bajusz Levente (4.o.) partnerével Kelemen Lizával (5.o.) táncelőadást, Bozsogi Elvira (4.o.) majorette bemutatót tartott.
Nyílt napok

 1. november 16-án az alsó tagozaton, 17-én a felső tagozaton nyílt napot tartott iskolánk az első 3 órában. Ezen a két napon a szülők, nagyszülők, óvónők és az érdeklődők betekintést kapnak az iskolai életbe. Megtekinthetik a tanítási órák menetét, láthatják a pedagógusok óravezetését, a tanulók munkáját és a tanár-diák kapcsolatokat.

Fogászati szűrés

Novemberben megkezdődtek iskolánkban a fogászati szűrések. Minden osztály ellátogat az Egészségházba, ahol elvégzik a diákok állapotfelmérését. Amennyiben a tanulóknak kezelésre van szükségük, azt az osztályfőnökök jelzik a szülők felé.

Adventi gyertyagyújtás

Községünkben az első adventi gyertyagyújtásra 2016. november 27-én délután 16 órakor került sor. Iskolánk több tanulója is részt vett a rendezvényen. Először Kiss Csanád 8. osztályos tanuló szavalta el Boros Gergely: Adventi készülődés című versét. Majd Olasz Attila plébános beszélt a várakozás jelentőségéről növekedve hitben, reményben és szeretetben. Ezután iskolánk 4. a  osztályos tanulói adták elő műsorukat Hajdúné Siket Márta tanítónő vezetésével, melyben az advent kialakulását ismertették meg a jelenlévőkkel. Az előadást színesítette, hogy Vas Erika tanítónő karácsonyi dalokat játszott klarinéton.

Pályaválasztás

 1. november 29-én délután 15 órai kezdettel pályaválasztási szülői értekezletre hívtuk meg iskolánk 8. osztályos diákjait és szüleit. Kilenc makói és hódmezővásárhelyi középiskola mutatkozott be. Azok az intézmények amelyek nem tudtak részt venni ebben az időpontban, osztályfőnöki órákon tartották meg beszámolójukat a továbbtanulók számára. Évről évre nagy számban jelennek meg az érdeklődők, mert rálátást kapnak az iskolák arculatára és információkat gyűjthetnek az intézményekben folyó munkáról. A gyermekek és szüleik ilyenkor kérdéseiket is feltehetik az iskolák képviselőinek.

ISKOLAI MOZAIK

Tanévkezdés és Fecskeavatás

 

2016. szeptember 1-jén megkezdődött a 2016/2017-es tanév. Ezt az évet 260  tanuló kezdte meg iskolánkban.  Örvendetes, hogy 31 kisdiák iratkozott be az első évfolyamra, így két osztályt tudtunk indítani. Felső tagozatos tanulmányait 37 gyermek kezdte meg az 5. évfolyamon, szintén két osztályban. Igazgató úr tanévnyitó ünnepi beszédében minden pedagógusnak és diáknak  sok sikert és kitartást kívánt a tanévhez és az elkövetkezendő feladatokhoz.

Ebben a tanévben  eltérve az előzőektől, rendhagyó módon a tanévnyitó ünnepségen került sor az első osztályosok fecskeavatására.  Az új kisdiákok nagy bátorsággal  mutatkoztak be az egész iskolának. Kérdéseivel Kádár-Tóth Enikő alsós tanító néni segítette őket. Tóth Imre igazgató úr egy kézfogással és egy könyvjelző átadásával iskolásokká fogadta a „kisfecskéket”. A Fecskeavató ünnepség új időpontját az elkövetkező években hagyománnyá kívánjuk tenni iskolánkban.

 

Szülői értekezlet

 

Szeptember harmadik hetében került sor a tanév első szülői értekezleteire. A  téma minden osztályban a tanév fő feladatainak és rendjének ismertetése, illetve az osztályokat érintő aktuális szervezési feladatok voltak.

 

Úszásoktatás

 

Iskolánkban az előző évekhez hasonlóan ebben a tanévben is folytatódik az ötödik osztályosok úszásoktatása.

Az 5. a osztály minden A héten , az 5. b osztály minden B héten jár úszni heti két órában a Makói  Hagymatikum Gyógyfürdőbe.

 

Návay-nap

 

2016. szeptember 23-án 12. alkalommal került sor iskolánk névadójának a tiszteletére rendezett Návay- napra. A programok már szeptember 22-én délután elkezdődtek az iskola falán található emléktábla és a temetőben lévő Návay sírok megkoszorúzásával. A Návay-nap rendhagyó módon az iskola utcafront felőli oldalán ünnepi műsorral vette kezdetét. Ezen a napon került sor az itt elhelyezett székelykapu avatására. A kaput Gábor Levente és családja adományozta településünknek, iskolánknak Alsóboldogfalváról. A székelykapu igazi erdélyi fából készült és eredeti székely motívumokkal, faragásokkal díszített. A műsor a zászló behozatalával kezdődött, majd Kovács Laura Fanni 6. osztályos tanuló Boné Csaba: Évezredes vér című versét szavalta el. Ezután következett iskolánk intézményvezetőjének, Tóth Imrének a megnyitó beszéde, melyben többek között megemlékezett a magyarság viszontagságos  történelméről is. Dr. Lázár János országgyűlési képviselő, miniszterelnökséget vezető miniszter elfoglaltságai miatt nem tudott személyesen jelen lenni rendezvényünkön. Így gondolatait levélben küldte el iskolánknak, mely felolvasásra került. Leveléből egy részlet:  „ Minden egyes elkészült székelykapu műremek, egyedi a maga nemében. Ugyanakkor szolgálja azt a praktikus célt, hogy a külvilágot kívül tartja és a kapuban bent lévő élet szentségét megvédi.” Gábor Levente ünnepi szavai után községünk polgármestere, Hajnal Gábor fejezte ki köszönetét. Majd Olasz Attila plébános megszentelte és megáldotta a székelykaput. Az ünnepség fényét emelte, hogy Kertész Éva, Dr. Kertész Dezső lánya alapított egy díjat édesapja emlékére. A következő percekben a Dr. Kertész Dezső díj átadására került sor. Ezt egy olyan tanulónak ítélték oda, aki valamilyen módon kiemelkedik társai közül munkája alapján. Hajnal Gábor polgármester megemlékezése után Kertész Éva beszélt a díjról és földeáki neveltetéséről, gyermekéveiről. Majd Horváth Attilával, a Földeáki Iskolásokért Közalapítvány kuratóriumának elnökével átadták a díjat Szabó Hanna 8. osztályos tanulónak. Hanna 2009-től tanul fuvolázni a Makói Zeneiskolában. Az eltelt évek során számos hazai és nemzetközi zenei versenyen ért el kimagasló helyezést. Az ünnepséget a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola és a Makói Magán  Zeneiskola növendékeinek és pedagógusainak muzsikája tette még színesebbé és gazdagabbá. Munkájukat ezúton köszönjük. Az ünnepség zárásaként közösen elénekeltük a Székely Himnuszt. Az ünnepi műsor után a délelőtt vetélkedőkkel folytatódott. Alsós tanulóink előzetesen csapatokat alkotva versenyeztek a „Mindent tudni akarok” elnevezésű vetélkedőn. Felső tagozatos diákjainknak  „Erdély” címmel tematikus versenyt szerveztek tanáraik. Ők osztályonként vettek részt a megmérettetésben. A gyerekek munkáját oklevelekkel jutalmazták. A délután váltóversennyel folytatódott, melyen iskolánkból 4 csapat szerepelt. Minden csoportban évfolyamonként egy tanuló versengett. Ötletes ügyességi feladatokat kellett végrehajtaniuk. Ezt követően lány és fiú futball és kézilabda mérkőzésekre került sor. A szurkolótábor nagy lelkesedéssel biztatta a csapatokat. A program délután 16 órakor ért véget, minden tanuló egészségesen elfáradva, de jókedvűen indult haza.

 

Földeáki Maratoni Váltó

 

Hatodik alkalommal rendezte meg 2016. október 1-jén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerülete, a Návay Lajos Általános Iskola, a Návay Lajos Diáksport Egyesület, valamint a Földeáki Torna Club a Földeáki Maratoni Váltó elnevezésű futóversenyt. A verseny célja az óvodások, iskolások és hozzátartozóik részére a közös mozgás lehetőségének biztosítása, illetve a 42195 méteres maratoni táv lefutása (66 kör a park körül) és egy úgynevezett alapidő megállapítása.

Maratoni váltó versenyünket nem rendezhettük volna meg a következő önkormányzatok, cégek és magánszemélyek erkölcsi és anyagi segítsége nélkül.

Rendezvényünk támogatói voltak:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerülete, Földeák Község Önkormányzata, Givaudan Hungary Kft., Bartal Trans Kft., Sertéshús – Termelő Kft., Csongrád megyei Település Tisztasági Kft., Leier Hungária Kft., Agro – Földeák Kft., Mobil Földeáki Fiatalok Egyesülete, Hanki – Ker Kft., Tűzoltóság – Földeák, Virágsziget, Termál – Technika Kft., Gazsó Pál, Duocor Ipari Bt., Rádió7, Kacsner Nagyker, TG Seven – Team Kft., Pál Ferenc e.v., Wéber Péter, Földeáki Kínai bolt, PC Seft – Kakuja Zoltán, Cerka Trafik,  Gera Gábor, Molnár Csaba e.v.

Köszönjük Gazsó Pálnak és Mikáczó Sándornak a szállításban nyújtott segítséget. Köszönjük a földeáki és az óföldeáki közmunkások segítségét. Köszönetünket fejezzük ki Földeák Község Önkormányzatának, hogy a rendezvény helyszíneit rendelkezésünkre bocsátotta. Ezúton szeretnénk megköszönni iskolánk pedagógusainak és az önkéntes segítőknek az áldozatos munkáját.

A programokról: A délelőttöt a színpadon Hajnal Gábor polgármester nyitotta meg, majd Olasz Attila plébános mondott rövid köszöntőt. Babut Erika testnevelő tanár bemelegítéssel folytatta a napot. Ezután zenés vetélkedő következett Siket Tamás tanár úr vezetésével. Meghallgathattuk a DZSÚZ együttes műsorát és Nippon Zengó bemutatót tekinthettünk meg.

Majd Zsolnai Dorka interaktív – zenés gyermekműsorát láthatták az érdeklődők.  Sajnálatos módon a délben kezdődő Peter Sramek koncert technikai okok miatt elmaradt.

A rendezvény ideje alatt folyamatosan ingyenes ugrálóvár, a MOBIL – F.F.E. és a velük kapcsolatban álló ifjúsági szervezetek szórakoztatták ügyességi, sport és logikai játékokkal az ifjúságot. A park területén Jójárt Krisztina csillámtetoválással, az óvónők pedig arcfestéssel és lufihajtogatással varázsolták el a gyerekeket. Újdonságként szolgált a nagy méretű hungarocellből készült, futók fényképeivel teletűzött FÖLDEÁK felirat. Ez „szelfizésre” adott lehetőséget a park egyik bejáratánál.

A Művelődési Ház előtt a Kertbarát klub, a Kavar a nagyi klub és a Kézimunka klub zöldség és gyümölcs kiállítását lehetett megtekinteni. Délután a színpadi műsor a Kisparty zenekar koncertjével folytatódott. Ezt a Hód – Fitness SE műsora követte. 14.45-től került sor az eredményhirdetésre és a nap zárásaként a tombolasorsolásra.

A pörköltfőzés reggel 8 órakor kezdődött. Minden résztvevő a Petőfi utcán kezdhetett neki a finom ebéd főzésének. A verseny indulóit  három kategóriában értékelte a zsűri (Gilinger József, Juhász Krisztián és Varga Imre), akiknek szintén köszönettel tartozunk munkájukért.   I. kategória  (Földeáki Návay Lajos Általános Iskola osztályai)

Oklevélben részesültek:

 1. hely: 1. b II. hely: 6.a III. hely: 7.b
 2. kategória (földeáki meghívott csapatok) marhapörkölt főzése

Oklevélben részesültek:

 1. hely: Földeáki Torna Club II. hely: Földeáki Dalkör III. hely: Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

III. kategória  (földeáki meghívott csapatok)  sertéspörkölt főzése

Oklevélben részesültek:

 1. hely: Földeáki Gyermekmosoly Óvoda II. hely: Kertbarát klub III. hely: Mobil – Földeáki Fiatalok Egyesülete 

A futás párhuzamosan zajlott a váltócsapatok és az egyéni indításos futamok résztvevői között, mely az alábbi eredménnyel zárult:

VÁLTÓ: a 42195 m-es távot az alábbi csapatok teljesítették a templom körül (640m )

 

 1. futam – Alapverseny – Csapatok közötti váltóverseny
 2. hely: Földeáki Középiskolások (2:47:33)
 3. hely: Földeáki Általános Iskolások (2:49:52)
 • hely: Földeáki Felnőttek (3:23:33)

 

 1. futam – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerületének iskolái közötti váltóverseny:
 2. hely: Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola (2:49:00)
 3. hely: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola (2:49:52)
 • hely: Makói József Attila Gimnázium (2:57:34)
 1. hely: Kiszombori Dózsa György Általános Iskola (3:12:42)

 

III. futam – Váltócsapatok: A Földeáki Torna Club ( 2:42:50) és az Öregfiúk csapata (3:23:24) is sikeresen teljesítette a távot. Ők emléklapban részesültek. Ebben a kategóriában indult még a Zárda Zárka csapata is.

 

EGYÉNI  VERSENY

    I. HELY II. HELY III. HELY
2010. 01. 01. után született lány Juhász Zita Mariann Pici Lejla Tóth Panka
2010. 01. 01. után született fiú Lengyel Gábor Gilinger Ferenc Vízhányó Benjamin
2008. 01. 01-2009. 12. 31. lány Molnár Fanni Kolompár Dzsenifer Szászi Fanni
2008. 01. 01-2009. 12. 31. fiú Mészáros Henrik Hadházi Oszkár Xilamér Gazsó Norbert
2006. 01. 01-2007. 12. 31. lány Nagy Emese Boti Tünde,

Vizhányó Ramóna

Vajnai Kincső
2006. 01. 01-2007. 12. 31. fiú Hadházi Roland Szalontai László Dudás Szabolcs
2004. 01. 01-2005. 12. 31. lány Török Vivien Rácz Anasztázia Kürtösi Dzsenifer
2004. 01. 01-2005. 12. 31. fiú Horváth Gergő Bálint Máté Juhász Márk
2002. 01. 01-2003. 12. 31. lány Terhes Tímea Tar Viktória Kosztolányi Emese
2002. 01. 01-2003. 12. 31. fiú Kiss Zsolt Richárd Ponczok Márton Restás Norbert
1998. 01. 01-2001. 12. 31. fiú Hoffmann Márk Lajtár Krisztofer Herczeg Richárd György
1982. 01. 01-1997. 12. 31. Gulyás Zsuzsanna Lőkösné Teleki Erika Baranyi Anita
1982. 01. 01-1997. 12. 31. férfi Máriás Bence Csontos Gábor Vass Ákos
1972. 01. 01-1981. 12. 31. Pál Anita Tóth Istvánné Szabó Andrásné
1972. 01. 01-1981. 12. 31. férfi Máriás András Szélpál József Pető Gábor
1962. 01. 01- 1971. 12. 31. Kabainé Szabó Katalin
1962. 01. 01- 1971. 12. 31 férfi Hajnal Gábor
1962. 01. 01. előtt született férfi Szlovák Sándor Papp Mihály Gyuris Antal