A Földeáki Návay Lajos Általános Iskolában hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházak.

  1. Magyar Római Katolikus Egyház

 

Egyházi jogi személy megnevezése:

 

Szent László Király Plébánia Földeák

 

A feladatellátási hely szerinti illetékes képviselőjének neve, címe:

 

Katona Pál plébános, 6922 Földeák, Béke u. 1.

 

 

 

  1. Magyar Református Egyház

 

Egyházi jogi személy megnevezése:

 

Makó-Újvárosi Református Egyházközség

 

A feladatellátási hely szerinti illetékes képviselőjének neve, címe:

 

Kotormán Istvánné elnök-lelkész, 6900 Makó, Szikszai u. 2.

 

Kotormán István lelkész, 6900 Makó, Szikszai u. 2.

 

  1. Hetednapi Adventista Egyház

 

A helyi elérhetőség:

 

Kovácsné Bokros Sarolta adventista lelkész

 

6725 Szeged, Majdáni sor 12.

 

A földeáki elérhetőség:

 

Hetednapi Adventista Egyház, 6922 Földeák Pacsirta u. 6.