Földeáki Návay Lajos Általános Iskola tájékoztatója a 2017/2018-as tanévre történő beiratkozással kapcsolatosan

A beiratkozás időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 között

201. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 között

A beiratkozás helye:

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola titkársága – 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 (ennek hiányában NYILATKOZAT a gyermeke életvitelszerű lakcíméről 2. számú melléklet)

3. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:

 – óvodai szakvélemény – (óvodától megkapjuk)

– járási szakértői bizottság szakértői véleménye

– sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

4. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan. Ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók (3. számú melléklet).

 

Kérjük a Szülőket, hogy a felügyeleti jog gyakorlásáról című nyomtatványt kitöltve és aláírva hozzák magukkal a beiratkozáskor. Ennek hiányában nem tudjuk beírni a gyermeket az iskolába. Ha csak egy szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, kérjük, hogy az ezt igazoló dokumentum fénymásolatát is csatolják.

5. Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tenni a szülőknek.

Hit – és erkölcstan oktatás

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola minden feladatellátási helyén a hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházak adatai

 

Magyar Katolikus Egyház – Szent László Király Plébánia

Képviselő:            Olasz Attila Benjamin

6922 Földeák, Béke u. 1.

 

Magyarországi Református Egyház – Földeáki Református Egyházközösség

Képviselő:            Kotormán István

6900 Makó, Szikszai u. 2.

 

Hetednapi Adventista Egyház

Képviselő:            Ócsai Tamás

 2119 Pécel, Ráday u. 12

Helyi képviselő:   Kovácsné Bokor Sarolta

 

Földeák, 2017. március 24.

Tóth Imre sk.

intézményvezető

Internetes konzultáció

Tisztelt Szülők!
A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok
szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar
állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére
a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi
oldalon:
https://konzultacio.kormany.hu/
Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban.
Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola felvételi körzete

 

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA

Település

OM azonosító Intézmény neve Intézmény címe

Megjegyzés

Földeák

029695 Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

Település közigazgatási területe

Óföldeák 029695 Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

Település közigazgatási területe

 

Földeák, 2017. március 07.

Tóth Imre sk.

intézményvezető

Iskolai Mozaik

Farsang

Ebben az évben február 16-án volt az alsó tagozat farsangi mulatsága. Az előző évekhez hasonlóan, most is a negyedik osztályosok szervezték meg ezt a délutánt. Ebből adódóan az ő produkciójukkal kezdődött a karnevál, melynek címe: A népek farsangja volt. A műsort összeállították és betanították Kádár-Tóth Enikő, Mihalik Zita, Vas Erika és Hajdúné Siket Márta tanítók.

Ezután a többi osztály tanulói mutatták be ötletes jelmezeiket. Volt közöttük: dominó, csiga, méhecske, pingvin, István király, vadász, kalóz, zsoké, indián, gésa, az iskola rabja  …stb.    A felvonulás végeztével minden gyermek egy-egy tábla csokoládét kapott jutalmul.

A diákok nagy izgalommal várták a nap következő eseményét, a tombolák kiosztását. Eközben a büfében meg lehetett vásárolni a szülők által készített szendvicseket, süteményeket, teát és üdítőket. Egy kis pihenő után a Tátika szórakoztató, táncos produkcióit tekinthettük meg, melyet a harmadik és negyedik osztályosok adtak elő. Majd a gyermekek kedvük szerint táncolhattak a színpadon. Ezzel a programmal zárult az alsósok farsangi délutánja. A zenék lejátszását köszönjük Vass Istvánnak.

Másnap, február 17-én a felső tagozatosok töltötték meg élettel a Művelődési Házat. Hagyományainkhoz híven, most is minden osztály egy jelmezes, táncos előadással készült. A tanulók már hetekkel a farsang előtt, lázasan gyakoroltak tanáraikkal együtt. Éppen ezért a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mire eredményt tudott hirdetni a sok színvonalas és ötletes produkció között. A zsűri tagjai: Szabó Ágnes, Kádár-Tóth Enikő, Vas Erika, Babut Erika, Polyákné Kelemen Júlia és Siket Tamás voltak.

Az eredmények a következőképpen alakultak:

5-6. évfolyam

I.             hely Gésák és ninják 6. b
II.            hely Majomparádé 5. b
III.           hely Zootropolis lakói 5. a
IV.           hely Pálcika táncika 6. a

 

7-8. évfolyam

I.             hely Indiai táncosok 7. a
II.            hely The Fox  (Rókák) 8. o.
III.           hely Éjszaka a babaházban 7. b

A helyezetteket tortával jutalmazta a zsűri.

Az eredményhirdetés után a szünetben szendvicseket, süteményeket és üdítőt vásárolhattak a diákok. Majd elérkezett a várva várt tombolahúzás. A szerencsés nyertesek értékes ajándékokat vihettek haza. A fődíj torta és ajándékkosár volt.

A délután diszkóval ért véget. A jó hangulatról Méreg Attila gondoskodott. Köszönjük a munkáját.

Köszönjük iskolánk Diákönkormányzatának és vezetőjének, Tóthné Csáki Erzsébet tanárnőnek a farsang megszervezését. Köszönet illeti iskolánk pedagógusait, akik betanították a színvonalas produkciókat, valamint tombolatárgyakat ajánlottak fel. Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az épület helyiségeit. Továbbá köszönjük a szülőknek az áldozatos munkáját és segítségét. A szendvicsekhez nyújtott alapanyagokat, a süteményeket, a szendvicsek elkészítését és árulását és a tombola felajánlásaikat. Nélkülük nem jöhetett volna létre iskolánk farsangi mulatsága.

Továbbtanulás

Ebben a tanévben 26 nyolcadik osztályos diák jár iskolánkba. Felvételi jelentkezési lapjukat, iskolánk vezetősége február 15-ig továbbította különböző középiskolákba és gimnáziumokba.

Pályázat

A hódmezővásárhelyi Német László Gimnázium vezetésével részt veszünk a „Gyulai József Természettudományos Műhely” pályázatmegvalósításában. Ebben a tanévben is tovább folytatódik a projekt. Február 15-én második alkalommal vettek részt nyolcadikosaink, és néhány hetedik osztályos diákunk a gimnáziumban, fizika és biológia tantárgyakból labor órákon.

Halhatatlanok klubja

Február 20-án délelőtt 10 órakor a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete második alkalommal tartott előadást a Művelődési Házban. Vendégünk Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó volt. Iskolánk diákjai, tanárai és az érdeklődők nagyon tanulságos beszélgetésnek lehettek tanúi. Megtudhattuk, hogy a birkózó hogyan szerezte meg élete első aranyérmét. Elmesélte, hogy milyen hosszadalmas és fáradságos munka vezetett ahhoz, hogy egy ember felállhasson a dobogóra az olimpián. Többek között meghallgathattuk azt is, hogyan lett Hegedűs Csabából doktor. Köszönjük Molnár Jánosnak, hogy megszervezte ezt a feledhetetlen találkozást.