Földeákról a Felvidékre – a hetedik évfolyam tanulmányi kirándulása

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 26 hetedikes tanulója 3 pedagógus kíséretében a Határtalanul! program keretében az EMMI EMET által HAT-16-01-0154 számon 855.000 Ft-tal támogatott tanulmányúton vett részt a Felvidéken, Szlovákiában 2017. május 24-26. között. A minisztérium által évek óta támogatott program elsődleges célja az, hogy minden magyarországi 7. osztályos diák lehetőséget kapjon megismerni a trianoni határokon kívül rekedt magyarság múltját, jelenét.

A tanulmányút előkészítéseként 3 tanítási óra keretében szereztek diákjaink előzetesen ismereteket a történelem, irodalom és nyelv, földrajz, ének-zene, képzőművészet felvidéki vonatkozásairól.

A kora hajnali indulás után 10 órakor megérkeztünk első szlovákiai állomásunkhoz. Közös programon vettünk részt és megajándékoztuk a tornaljai Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjait, testközelből ismerhettük meg életüket, mindennapos nehézségeiket, a kisebbségi lét problémáit.

Rozsnyó városában megtekinthettük a belváros nevezetességeit, az egykoron oly dicső bányászvárost. A Rákóczi-szabadságharc alatt II. Rákóczi Ferenc Rozsnyóról kormányozta a fennhatósága alatt lévő országrészeket. Utunkat Betlérre folytattuk, az Andrássy család pazar vadászkastélyát kerestük fel. Továbbutaztunk a Dobsinai jégbarlanghoz, aminek feltárói magyar mérnökök voltak. Mínusz 4 fokban lenyűgözve sétáltunk a jég birodalmában.  Aznapi utolsó megállónk Szepesszombat volt: fő látnivalója, a későromán stílusú Szent György templom lőcsei Pál mester alkotásaival elvarázsolta diákjainkat. Kora este érkeztünk meg szállásunkra Tátralomnicra, ahol finom meleg vacsorával vártak bennünket a Hotel Tatranec-ben. A szobákból a kilátás a Magas-Tátra hófödte csúcsaira nyílt.

Másnap reggel a Lomnici-csúcs turisztikai központját tekintettük meg, rácsodálkozva a Magas-Tátra 2634 méteres nagyságára. Következő megállónk a Bélai-cseppkőbarlang, a Felvidék tizenkét, a turisták által is látogatható barlangja közül a legnagyobb. Innen egy több, mint egy órás séta után élményekben gazdagon utaztunk tovább Lőcse városába, a Szepesség gyöngyszemébe. A város, amelynek központja a világörökség része, megmutatta, milyen gazdag volt a hajdani Magyarország aranyban, ezüstben, és mily sokszínű volt kultúrája. A Thurzó család emlékei, Lőcsei Pál munkái, a Szent Jakab-templom mind örök emlék.  Napunk utolsó előtti állomása a csütörtökhelyi gótikus Szent László plébániatemplom volt. Hatalmas ólomüveg ablakai mai is őrzik a magyar nemesi családok és a magyar szentek emlékét. Szepes vára a szepesi főispánok székhelye, Szapolyai János király szülőhelye volt.  Európa egyik legnagyobb kiterjedésű, magaslatra épült vára lenyűgözte a gyerekeket.

Harmadik, utolsó napunkat Késmárkon kezdtük. A központ és a Thököly-vár után a város új és régi evangélikus templomát látogattuk meg. Előbbiben leróhattuk kegyeletünket Thököly Imre fejedelem sírja előtt. Igló, a Szepesség második legnagyobb városa. Európa legnagyobb nyújtott orsó formájú főterét díszíti a Szűz Mária Mennybemenetele tiszteletére szentelt plébániatemplom. Innen utunkat Márkusfalvára folytattuk, ami Máriássy család székhelye volt. Innen a rokokó stílusú főúri kastély meglátogatása után következett Eperjes, Szlovákia 3. legjelentősebb városa. Ahogy eddigi minden állomáshelyünkön, itt is megtaláltuk mindazt a rengeteg magyar nyelvű emléket, ami a magyarságunkat ezzel a tájjal összeköti. Szomorúan érkeztünk meg három napos utazásunk utolsó helyszínére, Kassára. Márai Sándor városának szépsége, a székesegyház monumentalitása, a város hangulata méltón zárta utunkat. II. Rákóczi fejedelem sírjánál elénekelve a Himnuszt érezhettük át magyarságunk lényegét.

Elmondhatjuk, hogy községünk hetedikesei egy olyan tanulmányi kiránduláson vehettek részt, amely minden kulturális igényt kielégített. Történelmi ismereteinket gyarapította, és közelebb hozta, érthetővé tette gyermekeink számára, hogyan jelenik meg még ma is, majd’ 100 év távlatából Trianon romboló hatása, pusztítása.

Az élményteli utazást követően diákjaink, tanáraink beszámolót tartottak tapasztalataikról itthon maradt társaiknak. A sok-sok látnivalót több állomásos projektnap formájában dolgozta fel az iskola felső tagozata, amit kiállítással zártunk.dscn8045

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.