A Földeáki Návay Lajos Általános Iskolában hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházak.

 1. Magyar Római Katolikus Egyház

 

Egyházi jogi személy megnevezése:

 

Szent László Király Plébánia Földeák

 

A feladatellátási hely szerinti illetékes képviselőjének neve, címe:

 

Katona Pál plébános, 6922 Földeák, Béke u. 1.

 

 

 

 1. Magyar Református Egyház

 

Egyházi jogi személy megnevezése:

 

Makó-Újvárosi Református Egyházközség

 

A feladatellátási hely szerinti illetékes képviselőjének neve, címe:

 

Kotormán Istvánné elnök-lelkész, 6900 Makó, Szikszai u. 2.

 

Kotormán István lelkész, 6900 Makó, Szikszai u. 2.

 

 1. Hetednapi Adventista Egyház

 

A helyi elérhetőség:

 

Kovácsné Bokros Sarolta adventista lelkész

 

6725 Szeged, Majdáni sor 12.

 

A földeáki elérhetőség:

 

Hetednapi Adventista Egyház, 6922 Földeák Pacsirta u. 6.

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola felvételi körzete

 

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA
Település OM azonosító Intézmény neve Intézmény címe Megjegyzés
Földeák 029695 Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Település közigazgatási területe
Óföldeák 029695 Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Település közigazgatási területe

 

Földeák, 2015. március 02.

 

Tóth Imre sk.

igazgató

 

2014 – 2015. tanév rendje

Szabályozza az Emberi Erőforrás Minisztérium tanévnyitó utasítása a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet.

 

181 tanítási nap – 5 munkanap használható fel tanítás nélküli munkanapként.

 

A szorgalmi időszak:    első napja:                     2014. szeptember 01. (hétfő),

 

utolsó tanítási napja:     2015. június 15. (hétfő)

 

 

 

Pótvizsga

 

 1. augusztus 25. hétfő

 

 

 

Tanévnyitó értekezlet

 

 1. augusztus 29. péntek

 

 

 

Ünnepélyes tanévnyitó

 

 1. szeptember 1. hétfő 730

 

 

 

Tanítás kezdete

 

 1. szeptember 1. hétfő 800

 

1-3. óra osztályfőnöki

 

4-8. óra: órarendi óráknak megfelelően

 

 

 

SULI-BULI Fecskeavatás

 

 1. szeptember 05. péntek

 

 

 

Pedagógiai Konferencia

 

 1. szeptember 12.

 

Tanítás nélküli munkanap (1.)

 

 

 

Földeák Maraton

 

 1. szeptember 27. szombat – munkanap

 

Ledolgozva október 18. szombat

 

Tanítás nélküli munkanap (2.)

 

 1. szeptember 28. vasárnap

 

 

 

Návay-nap (projektnap)

 

 1. október 02. csütörtök

 

 

 

Pedagógus továbbképzés

 

 1. október 03. péntek – Eger

 

Tanítás nélküli munkanap (3.)

 

 

 

Leadni az eltérő ütemben fejlődő elsősök névsorát

 

 1. október 10.

 

 

 

Munkanap áthelyezés

 

 1. október 24. péntek – pihenőnap

 

Ledolgozva 2014. szeptember 27. szombaton

 

Október 18. szombat – pihenőnap

 

 

 

Október 23-i ünnepség

 

 1. október 22. szerda 14.00

 

 

 

Feltölteni a DIFER névsort

 

 1. október 22. szerda

 

 

 

Őszi szünet

 

 1.            október 27. – október 31. hétfő – péntek

 

a szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. szerda

 

a szünet utáni első tanítási nap november 03. hétfő

 

 

 

Nyílt nap

 

 1. november 11. kedd alsó

 

 1. november 12. szerda fölső

 

 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet

 

 1. november 17. hétfő 16.00

 

 

 

Országos méréshez szükséges adatok feltöltése

 

Kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés – 6. és 8. évfolyam

 

 1. november 21. péntek

 

 

Mikulás ünnepség

 

 1. december 05. péntek 11.00

 

 

 

DIFER mérés elvégzése

 

 1. december 05.

 

 

Munkanap áthelyezés

 

 1. december 13. szombat – szerdai munkanap

 

 1. december 24. szerda – pihenőnap

 

 

 

Jelentkezés a Központi írásbelire és az Arany János Programba

 

 1. december 09.

 

 

 

Karácsonyi ünnepség

 

 1. december 19. péntek

 

 

Ünnepváró

 

 1. december 21. vasárnap 17.00

 

 

Téli szünet

 

 1.            december 22. hétfő – 2014. december 31. szerda

 

a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. december 19. péntek,

 

a szünet utáni első tanítási nap: 2015. január 05. hétfő

 

Munkanap áthelyezés

 

 1. január 02. péntek – pihenőnap

 

 1. január 10. szombat pénteki munkanap

 

 

 

Osztályozó értekezlet

 

 1. január 15. csütörtök 14.00 alsó

 

 1. január 16. péntek 14.15 fölső

 

 

 

Első félév vége

 

 1. január 16. péntek.

 

 

 

Központi írásbeli írása

 

 1. január 17. szombat

 

 

 

Központi írásbeli pótlása

 

 1. január 22. csütörtök

 

 

 

Ellenőrzők kiosztása

 

 1. január 23. péntek

 

 

 

Félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet

 

 1. január 29. csütörtök 15.00

 

 

 

Farsang

 

 1. február 12. csütörtök 14.00 alsó

 

 1. február 13. péntek 14.00 fölső

 

 

 

Továbbtanulási lapok postára adása

 

 1. február 13. péntek

 

 

 

Értesítés a 2014. évi kompetenciamérés eredményéről

 

 1. február 27.

 

 

 

Március 15-i ünnepség

 

 1. március 13. péntek 14.00

 

 

 

Felvételi lapok módosításának határideje

 

 1. március 16-17. hétfő – kedd

 

 

 

Tavaszi szünet

 

 1. április 02. csütörtök – április 07. kedd

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. szerda

 

A szünet utáni első tanítási nap április 08. szerda

 

 

 

Jótékonysági Iskolásbál

 

 1. április 11. szombat

 

 

 

Báli műsor ismétlése

 

 1. április 19. vasárnap 18.00

 

 

 

Értesítés a felvételi eredményekről

 

 1. április 24. péntek

 

 

 

Futás a múltba

 

 1. április 24. péntek 13.00

 

 

 

Elsősök beíratása

 

 1. április 01 és 2014. április 30. között

 

A fenntartó határozza meg

 

 

 

Országos kompetenciamérés

 

 1. május 27. szerda

 

 

 

Tanulók fizikai állapotának mérése – NETFIT (5-8. évfolyam)

 

 1. január 05 és 2015. május 27. között

 

 

 

Gyermeknap,

 

 1. május 29. péntek

 

 

 

Osztályozó értekezletek

 

 1. június 10. szerda – alsó

 

 1. június 11. csütörtök – fölső

 

 

 

Országos nyelvi mérés

 

 1. június 11. csütörtök

 

 

 

Projektnap

 

 1. június 12. péntek

 

 

 

Ballagás

 

 1. június 13. szombat 10.00

 

 

 

Utolsó tanítási nap

 

 1. június 15. hétfő

 

Tanítás nélküli munkanap (5.)

 

 

 

Tanévzáró

 

 1. június 17. szerda

 

 

 

Tanévet értékelő tantestületi értekezlet

 

 1. június 24. szerda

 

 

 

Leadni az idegen nyelvi felmérés eredményét

 

 1. június 30. kedd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok tervezése

 

2014. szeptember 12. péntek – konferencia 1 nap
2014. szeptember 27. szombat – sportnap 1 nap
2014. október 03. péntek – pedagógus továbbképzés 1 nap
2015. április 01. – szerda 1 nap
2015. június 15. hétfő 1 nap

 

 

 

 

 

 

 

Szülői értekezletek

 

Osztálykeretben

 

 1. szeptember3. hete(15 – 19)

 

 1. február1. hete (2 – 6)

 

 1. május1. hete (4 – 8)

 

 

 

Pályaválasztási szülői értekezletek

 

 1. november 17 hétfő 16.00 8. o. pályaválasztási szülői értekezlet, a meghívott középiskolák részvételével.

 

 

 

Bukásra állók fogadóórája

 

 1. december01. hétfő 17.00

 

 1. április20. hétfő 17.00

TANKÖNYVOSZTÁS

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola az alábbi helyen és időpontban osztja a tankönyveket:

Helye: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola osztálytermeiben, az osztályfőnököknél.

Ideje:2014. szeptember 1. (hétfő)

A tankönyveket csak szülői aláírás ellenében lehet átvenni, ezért az ehhez kapcsolódó nyomtatványokat hazaküldjük, melyeket kérünk másnapra visszajuttatni.

A tankönyveket, csak a csekk másolatának bemutatása ellenében tudjuk kiadni, ezért kérjük, a diákok ezt hozzák magukkal.

Aki, a jogosultságát még nem igazolta, 2014. augusztus 27-én 800-1200 óráig teheti meg, az iskola titkárságán, az alábbi igazolások bemutatásával:

 • Nagycsaládosok: Magyar Államkincstár által kiadott igazolás
 • Sajátos nevelési igényű tanulók: Szakvélemény
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak: Határozat
 • Tartósan beteg gyermek esetén: Szakorvosi igazolás

A tanévnyitó időpontja: 2014. szeptember 1.  730 óra

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskolában hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházak.

 1. Magyar Római Katolikus Egyház

Egyházi jogi személy megnevezése:

Szent László Király Plébánia Földeák

A feladatellátási hely szerinti illetékes képviselőjének neve, címe:

Katona Pál plébános, 6922 Földeák, Béke u. 1.

 

 1. Magyar Református Egyház

Egyházi jogi személy megnevezése:

Makó-Újvárosi Református Egyházközség

A feladatellátási hely szerinti illetékes képviselőjének neve, címe:

Kotormán Istvánné elnök-lelkész, 6900 Makó, Szikszai u. 2.

Kotormán István lelkész, 6900 Makó, Szikszai u. 2.

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola felvételi körzete

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA
Település OM azonosító Intézmény neve Intézmény címe Megjegyzés
Földeák 029695 Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Település közigazgatási területe
Óföldeák 029695 Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Település közigazgatási területe

 

 

Földeák, 2014. március 03.

 

Tóth Imre sk.

igazgató

Felhívás

Felhívás

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói

Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba

történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 1. április 8. – 9. (hétfő, kedd)

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermekszemélyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerületének igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

                                                                                                                        Tankerületi igazgató

 

2013.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

 

Település:

1.    NÁVAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6922 Földeák, Zárda u. 18-20.

Földeák község közigazgatási területe

 

Óföldeák község közigazgatási területe

Felvételi körzet

A Návay Lajos Általános Iskola felvételi körzete

 

 

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLA
TELEPÜLÉS OM INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS
Földeák 029695 Földeáki Návay Lajos

Általános Iskola

6922 Földeák,

Zárda u. 18-20.

Település közigazgatási területe
Óföldeák 029695 Földeáki Návay Lajos

Általános Iskola

6922 Földeák,

Zárda u. 18-20.

Település közigazgatási területe

 

Földeák, 2013. március 8.

 

Tóth Imre sk.

igazgató