Munkatársaink

Vezetőség

név munkakör végzettség
Vízhányó-Lele Anikó intézményvezető-helyettes magyar-történelem szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus
Gilicze Márta intézményvezető-helyettes általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület; szakvizsgázott pedagógus

 

Pedagógusok

név munkakör végzettség
Tóth Imre címzetes igazgató, tanár matematika-testnevelés-számítástechnika szakos tanár;

okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár; szakvizsgázott pedagógus;

kistérségi tanügyigazgatási szakértő

Gilicze Tünde munkaközösség-vezető, tanító, osztályfőnök (4. o.) általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Kissné Bába Olga munkaközösség-vezető, tanító általános iskolai tanító
Pappné Tóth Ildikó munkaközösség-vezető, tanító, osztályfőnök (8. o.) magyar-orosz szakos általános iskolai tanár; német szakos nyelvtanár
Babut Erika Diákönkormányzatot segítő tanár, osztályfőnök (7. b), gyógytestnevelő testnevelő tanár és rekreáció-szervező; gyógytestnevelő tanár; úszás, sportoktató
Kádár-Tóth Enikő tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület; néptáncos
Kecskeméti Tamásné tanító, osztályfőnök (2. b) általános iskolai tanító
Kocsár Mercédesz tanító, osztályfőnök (1. o.) általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület
Kurunczi Mária Szerénke tanító, könyvtáros általános iskolai tanító; könyvtáros asszisztens
Lele Zsuzsanna tanár, osztályfőnök (6. o.) testnevelés szakos középiskolai tanár;

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár

Puskás Sándor tanár matematika-technika szakos általános iskolai tanár
Siket Tamás tanár, osztályfőnök (7. a) mérnök-informatikus, műszaki informatikai szakos mérnöktanár
Sinkó Gábor tanár angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; számítástechnikai szoftver üzemeltető
Szalma Erika tanító, osztályfőnök (2. a) általános iskolai tanító
Szirbik Éva tanító, osztályfőnök (3. o.) általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi terület
Varga-Rakonczai Orsolya tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Veszelovszki Melinda gyógypedagógus, tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület;

gyógypedagógus, értelmileg akadályoztatottak pedagógiai szakirányon

Vízhányó Gábor tanár, osztályfőnök (5. o.) magyar-történelem szakos tanár

 

Óraadó pedagógusok

név munkakör végzettség
Korell Gertrúd tanár magyar-ének szakos tanár
Ráthonyi Ildikó Anna tanár kémia szakos középiskolai tanár
Somogyiné Németh Klára tanár matematika-fizika szakos tanár
Vígh Attila tanár földrajz-pedagógia szakos tanár

 

Nevelést- és oktatást közvetlenül segítők (NOKS)

név munkakör
Ambrus Szilárd pedagógiai asszisztens
Börcsök Andrea iskolatitkár
Molnár János pedagógiai asszisztens

 

Technikai dolgozók

név munkakör
Ábrahám Ferencné takarító
Borka Éva takarító
Kóthai Andrea takarító
Rigó Tünde takarító
Vinczéné Lele Renáta takarító
Vizi Gyula karbantartó